Інформація про освітні програми

В інституті забезпечується якісна підготовка фахівців за освітнім ступенем бакалавр наступних спеціальностей:

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітня програма:

  • облік та аналітика цифрової економіки

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Освітня програма:

  • енергетичний аудит

 

 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Освітні програми:

  • геодезія та землеустрій
  • експертна оцінка землі та нерухомого майна

ЕКОЛОГІЯ
Освітня програма:
Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища

АГРОНОМІЯ
Освітня програма:
Агрономія

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Освітня програма:
Фізична культура і спорт

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я 

Освітня програма:

Громадське здоров’я і фізична реабілітація

 

В інституті забезпечується якісна підготовка фахівців за освітнім ступенем магістр за наступними спеціальностями:

071 Облік і оподаткування

ОП «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу»

051 «Економіка»

ОП «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»

201 Агрономія

ОП «Агрономія»

017 Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

 

Доктор філософії

01 –    Освіта

011 –  Освітні, педагогічні науки

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

073 – Менеджмент