Абітурієнту

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування створений у серпні 2020 року з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно працювати і навчатися впродовж усього життя основі синергетичного ефекту науково-дослідницької, інноваційно-виробничої діяльності і безперервної ступеневої освіти в галузі природокористування, агрономії. охорони здоров’я, а також в суміжних видах діяльності і в споріднених галузях.

Основні цілі розвитку інституту:

– забезпечення якості надання освітніх послуг на рівні європейських і світових стандартів;

– формування ННІБП як провідного науково-дослідницького центру в галузі екології, охорони природи, агрономії, геодезії та землевпорядкування, цифрової економіки, охорони здоров’я;

– всебічний розвиток кадрового потенціалу із набуттям сучасних компетенцій відповідно до вимог НАЗЯВО, сучасних трендів ринку праці та глобалізаційних процесів;

– інтенсифікація міжнародної освітньої, наукової та культурно- просвітницької діяльності;

– утвердження стандартів корпоративної культури та привабливого іміджу;

– розвиток міждісціплінарніх освітніх и науково-дослідніх проектів

– формування атмосфери прозорості та академічної доброчесності.

 

Структура інституту включає кафедри:

 

– обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

– економічної експертизи та землевпорядкування

– агрономії, екології та агроінженерії

– фізичної реабілітації, громадського здоров’я і спорту

 

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування забезпечує якісну підготовку фахівців за освітнім ступенем БАКАЛАВР наступних спеціальностей:

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Освітня програма:
Облік і аналітика цифрової економіки


ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Освітня програма:
Геодезія та землеустрій

ЕКОЛОГІЯ
Освітня програма:
Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища

АГРОНОМІЯ
Освітня програма:
Агрономія

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Освітня програма:
Фізична культура і спорт

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР:

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Освітня програма:
Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу

ЕКОНОМІКА
Освітня програма:
Експертна оцінка землі та нерухомого майна

АГРОНОМІЯ
Освітня програма:
Агрономія

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Освітня програма:
Фізична культура і спорт