Студентське наукове товариство Doctor-клуб

Статут студентського наукового товариства

Навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування

Західноукраїнського національно університету

«Doctor-клуб» студентське наукове товариство Навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування є добровільною, відкритою, незалежною організацією, місія якої полягає у створені реалізаційних форм для самореалізації студентів у сфері наукової діяльності. Товариство є складовою частиною Студентського наукового товариства ЗНУ.