Засідання круглого столу на тему «Екорозвиток та екологізація економіки»

20 жовтня 2017 р. з метою закріплення знань з дисципліни «Економіка довкілля та організація природокористування» та її кращого розуміння доцентом Любезною І.В. для групи МПЕД-41 було проведено круглий стіл  на тему: «Екорозвиток та екологізація економіки».

Доповіді студентів були підготовлені із результатів  аналітичних і наукових робіт вітчизняних та зарубіжних учених-економістів в області природокористування та охорони довкілля. Ми обговорили актуальні проблеми з таких питань: екологізації основних галузей народного господарства, збалансованого використання і відновлення природних ресурсів. Розглянули теоретико-методологічний  аспект  екологізації  економіки, який є ключовим чинником стратегії сталого розвитку.

Вихідною аксіомою необхідності екологізації економіки є те, що економічна та екологічна системи органічно взаємопов’язані та взаємозалежні, і їх необхідно розглядати як єдину еколого-економічну систему. Для здійснення процесу екологізації  економіки  треба  змінювати  спосіб  економічного  мислення  і  спосіб  господарювання.

Присутніми активно обговорювались питання щодо обґрунтування необхідності проведення екологізації економіки України,  виявлення  нагальних напрямів та розгляд їх позитивних сторін, проведення аналізу перспектив цих напрямів в Україні.

Даний захід згуртував та зацікавив студентську молодь, поглибив їх знання з екологічних дисциплін та підкреслив важливість вибору їх майбутньої професії.

 

        

Please follow and like us: