Про результати роботи IХ міжнародної науково-практичної конференції «Вектори інноваційного розвитку освіти, науки і бізнесу в умовах глобальних змін»

У Західноукраїнському національному університеті відбулася IХ міжнародна науково-практична конференція «Вектори інноваційного розвитку освіти, науки і бізнесу в умовах глобальних змін».

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету була ініціатором організації і проведення наукового заходу, учасниками якого були студенти, слухачі магістерських програм, аспіранти, докторанти, викладачі, доценти, професори з Грузії, Китаю, Литви, Польщі та України – усього 90 учасників.

З вітальним словом до учасників звернулися організатори та запрошені гості конференції, зокрема: заступник директора навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету Сергій Гунько; завідувачка кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, д.е.н., професор – Ірина Кошкалда; проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету, д.е.н., професор – Юрій Данько; завідувач кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського національного аграрного університету, д.е.н., професор – Іван Свиноус; завідувач кафедри обліку і оподаткування, Заслужений діяч науки і техніки України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – д.е.н., професор Іван Баланюк; Директор ВСП «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ», д.е.н. – Тетяна Жовковська; ад’юнкт кафедри страхування Лодзького університету (Республіка Польща), д.е.н., доцент – Юрій Клапків; заступник директора з наукової роботи Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, д.е.н., с.н.с. – Борис Сидорук; професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Західноукраїнського національного університету, д.е.н., професор – Неля Чорна; студентський директор навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету – Андрій Слота; в.о. завідувача кафедри екології та охорони здоров’я, д.е.н., доцент – Дмитро Шушпанов; доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Західноукраїнського національного університету, к.е.н., доцент – Ірина Спільник.

Модератором пленарного засідання був заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету, д.е.н., професор Петро Пуцентейло.

Впродовж конференції були висвітлено низку актуальних питань сьогодення: наслідки пандемії COVID-19 на людство і бізнес-процеси, вплив людської цивілізації на екологію; цифровізація, глобалізація та інтенсифікація виробництва, навчальні процеси у вищій школі тощо. Учасники конференції були одностайними, що економічні, екологічні та соціальні інтереси повинні бути збалансовані у такій мірі, щоб забезпечити бажані рівень та якість життя сучасної людини. Саме такій меті і підпорядковані результати сучасних наукових досліджень. Так, пандемія COVID-19 сприяла цифровізації ринків, що відобразилося через інноваційні форми ведення бізнесу, серед яких вагоме місце займає електронний аутсорсинг, який передбачає передачу права надання послуги стороннім організаціям з використанням комп’ютерних програм та Інтернету.

Учасники конференції прийшли до висновку, що інтенсифікації цифрового потенціалу України необхідно на державному рівні підтримувати розвиток підприємницької інноваційної культури (цифрового підприємництва), вітчизняних IT професіоналів та стартапи, для яких необхідно створити комфортні зручні інституційні рамки: податкові та правові умови. Така підтримка сприятиме посиленню потенціалу вітчизняної IT індустрії, допоможе збільшити її частку у ВВП України та збільшить інвестиції, сприятиме зростанню продуктивності праці. В зворотньому випадку зволікання прогресивними змінами впливатиме на рівень життя, посилюватиме нерівність у доступі до соціальних, економічних, освітніх, культурних та інших можливостей внаслідок нерівного доступу до інформаційних комп’ютерних технологій; посилить біфуркаційність економічної системи загалом. Цифровізація ринків національної економіки шляхом активного використання новітніх технологій сприятиме перетворенню України у інноваційний технологічний хаб Європи.

Дискусію активно підтримали всі учасники конференції як запитаннями до спікера, так і коментарями.

У другій половині дня відбулася робота секцій і підбиття підсумків IХ міжнародної науково-практичної конференції «Вектори інноваційного розвитку освіти, науки і бізнесу в умовах глобальних змін».

Please follow and like us: